top of page
AlfaOmega
Search
  • Writer's pictureAlfa Omega Loviisa

Luopuiko Jeesus jossakin vaiheessa Jumalan luonnostansa?

Fil 3:5 "Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,

6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,

7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen."


Sinä annat minun askeleilleni avaran tilan, ja minun jalkani eivät horju.  2 Sam 22:37

Keskustelin hiljattain puhelimessa entisen työkaverini kanssa. Hän lähestyi minua Vartiotorni-seuran asioissa ja halusi lukea minulle otteen Jesajan kirjasta. Käänsin puheen Jeesukseen ja kysyin häneltä mitä hän uskoo Jeesuksen olevan. Hänen vastauksensa oli Jeesus ei ole Isän Jumalan veroinen jumala, vaan ”Jehova loi hänet.”


Onko tällä näkemyksellä sitten suurta merkitystä, uskovathan nämä vilpittömät todistajat Jumalaan (Jehovaan) ja koko Raamattuunkin? Ei suinkaan ole merkityksetöntä, jos sanotaan Jeesuksen olevan vähäisempi jumala kuin Isä. Useat harhaopit ovat menneinä vuosisatoina vääntäneet Jeesuksen tosi jumaluuden opettaen esim että ristillä Jeesus oli vain ihminen, ei jumala. Kerroin työkaverilleni Jeesuksen sanat fariseuksille:”ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne.” Joh 8:24 Jeesus omisti täyden jumaluuden koko ajan. Jumala tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme täynnä kirkkautta…


Joh 1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä

Kol 2:9 sanoo: ”Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti…”


Jeesus ei siis ole ”vähäisempi” jumala kuin Isä. Joka näin sanoo, ei usko Jeesuksen olevan sitä, mitä hän itse ja mitä kirjoitukset sanovat hänen olevan, tosi Jumala ja tosi ihminen.

1 Joh 5:20, 1 Tim 2:5


Jeesuksen jumalan luonnon ja hänen ruumiillisen ylösnousemuksensa oikea ymmärtäminen ja tunnustaminen on raamatun mukaan pelastuksen edellytys. Jehovan todistajien opetus kieltää totuuden Jeesuksesta!


Jeesus on Jumalan vertainen ja tuomittiin tästä syystä kuolemaan.

Joh 5:18 …sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi.

Joh 10:33 Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi".


Vanhurskaan suu kasvaa viisauden hedelmän, mutta kavala kieli hävitetään.  Sananl 10:31

Mitä sitten tarkoittavat Paavalin sanat, että Jeesus tyhjensi itsensä? Ei kai hän lakannut olemasta Jumala, niin kuin jotkut lahkot ovat opettaneet? Paavali tarkoittanee, että Jeesus luopui hetkeksi jumalallisesta kirkkaudestaan ja asemastaan Isän rinnalta, ja hän otti vähäisen ihmisen muodon Marian kohdussa. Jeesus oli maan päällä toimiessaan koko ajan sekä jumala, että ihminen. Ihmisenä hän asetti itsensä kaikkien palvelijaksi.


Käyttikö Jeesus sitten omaa jumalallista voimaansa tehdessään ihmeitä?

Jeesus ei tehnyt yhtään ihmettä ennen Johanneksen antamaa kastetta, jonka jälkeen Pyhä Henki tuli hänen päälleen. Jeesus teki ihmeet Pyhän Hengen voimassa. Kuninkaan arvonimi Kristus tarkoittaa voideltua. Jeesus voideltiin Pyhällä Hengellä.

Apt 10:38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.


Saamansa kasteen jälkeen hän teki vain sen minkä näki Isän tekevän.

Joh 5:19 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee.

Joh 10:30 Minä ja Isä olemme yhtä

Joh 14:10 Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.


Pyhän Hengen voimasta myös hänen opetuslapsensa tekivät voimallisia tekoja Isän tahdon mukaan. Jumalan olemuksen ymmärtäminen inhimillisellä järjellä ei liene mahdollista, ainakaan minulta. Se mitä meidän tarvitsee tietää, on ilmoitettu Sanassa. Leikillisesti sanoen Pyhä Pietari ei kysy meiltä taivaan portilla, että selitä Jumalan kolminaisuus, niin pääset sisälle. Parempi olla liikaa selittämättä, ainakaan sitä mitä ei ymmärrä. Jumala odottaa omiltaan uskoa hänen poikaansa, joka lihan ruumiissa sovitti ristin puulla meidän syntimme.

Paavali kiteytti pelastuksen perusteet, mitkä jokaisen uskovan tulee uskoa pariin lauseeseen.

Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta. Matt 10:31

Room 10:9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; 10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.


Tunnustaa, kr homologeo merkitsee oikeastaan sanoa samaa, olla samaa mieltä (Novum). Tunnustuksen sisältö on Jeesus on Herra. Tämä merkitsee samalla Jeesuksen tunnustamista jumalaksi. On tunnustettava, että hän kuoli, mutta hän elää tänä päivänä. Näin tunnustetaan Jeesuksen Kristuksen arvovalta.


Ihminen on vanhurskautettava, muuten hän ei voi pelastua. Vanhurskauttaminen tapahtuu uskon kautta, mutta tämä usko on tunnustettava. Tunnustuksen puuttuminen on osoitus uskon puuttumisesta. Kirkolliskokoukset ovat jo varhain pohdiskelleet raamatun mukaisia tunnustuksia inhimilliselle järjelle vaikeista asioista.


300-luvulla Nikean tunnustus lausui julki:

"Me uskomme---yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt, Jumala Jumalasta, Valkeus Valkeudesta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä..."


Athanasiuksen uskontunnustus 400-luvulta sanoo saman:

Isä on luomaton, Poika on luomaton ja Pyhä Henki on luomaton.

Ja:

”Isää ei kukaan ole tehnyt, luonut eikä synnyttänyt. Poika on yksin Isästä, häntä ei ole tehty eikä luotu, vaan hän on syntynyt.”

Ja:

”Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia, näin on siis palvottava niin kuin on sanottu - kolminaisuutta joka on yksi, ja ykseyttä joka on kolminaisuus. Sen joka tahtoo pelastua, on siis ajateltava kolminaisuudesta näin. Saavuttaaksemme iankaikkisen pelastuksen meidän on kuitenkin myös vakaasti uskottava, että meidän Herramme Jeesus Kristus on tullut ihmiseksi. Oikea oppi on tämä: Me uskomme ja tunnustamme, että meidän Herramme Jeesus Kristus on Jumalan Poika, yhtä lailla Jumala ja ihminen…”

Kirjasi Petri

Jehovan todistajat ja vartiotorniseura eivät usko:

  • Että Jeesus on tosi jumala

  • Ruumiilliseen ylösnousemukseen

  • Että ihminen on elävä sielu ja iankaikkinen

Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat. 
Mal 4:2
108 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page