top of page
AlfaOmega
Search
  • Writer's pictureAlfa Omega Loviisa

Valo loistaa pimeydessä

Muistiin kirjasi Petri 30.12.2020


Sana vuodelle 2021


Joh 1:1 - 5

Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.Kolme seikkaa näistä jakeista:

Me elämme pimeydessä.

Jumala on lähettänyt valon.

Pimeys tavoittelee valoa valtaansa.


Pimeys on tämän maailman hengellistä ja moraalista pimeyttä.

Jumalan lähettämä valo on yhtä kuin hänen sanansa, Jeesus Jumalan Poika. Jumala lähettää jatkuvasti valoa pimeydessä eläville evankeliumia julistavan seurakuntansa kautta.

Pimeys pyrkii saamaan valon valtaansa, tai ainakin torjumaan valon, sulkemaan sen yhteiskunnan ulkopuolelle. Pimeys käyttää kaikkia keinoja vastustaakseen valoa, vaientaakseen valon tuojat.


Joh 12:35

Jeesus sanoi heille: "Vielä hetken aikaa valo on teidän keskellänne. Kulkekaa niin kauan kuin teillä on valo, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka kulkee pimeässä, ei tiedä, minne on menossa."


Tunnen miehen, joka on Kristuksessa. Henki kysyi häneltä: ”mitä näet?” Mies vastasi: ”näen yöhämärän, jossa loistaa värjääntynyttä valoa. Se ei ole valkoista, koska jotkut aallonpituudet ovat suodatettu pois.” Henki vastasi: ”tänä aikana evankeliumin valo on värjääntynyttä, koska osa siitä on suodatettu pois.”


Elämme aikaa, jossa ihmisten arvoja muokataan enemmän kuin koskaan. Yhteiskuntamme arvomaailmaan suuntautuu valtava painostus. Tässä arvomaailmassa ei suvaita toisinajattelua. Mediassa käytetään termejä tasa-arvoisuus, ihmisoikeudet, rasismi, fundalismi ja vihapuhe. Poliittinen korrektius kieltää sanomasta mitään, josta joku voi loukkaantua.


Kun Jeesus vaelsi maan päällä, hän ei pelännyt ihmisten, ei edes omien opetuslastensa loukkaantumista.


Joh 6:61, 63

Jeesus tiesi, että hänen sanansa olivat herättäneet opetuslapsissa ärtymystä, ja hän sanoi heille: "Loukkaako tämä teitä?

Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä."


Jokaisen ihmisen sisimmistä arvoista käydään ankaraa kilpailua. Sydämessään ihminen tekee koko ajan valintoja. Sydämen arvot määrittävät myös ne rajat, joita ihminen pyrkii noudattamaan. Rajat luovat turvallisuutta ja rauhaa. Ne määrittävät myös ne teot, joita ihminen tekee, tai ei tee.

Kompromissi aikaansaa lisää kompromisseja. Luopuminen yhdestä periaatteesta, aikaan saa usein domino efektin – muitakin rajoja on helppo siirtää yhden kompromissin jälkeen.


Joh 1:6 - 8

Tuli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes.

Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen.

Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli.


Henki kutsuu meitä todistamaan Johannes Kastajan lailla. Asettamaan arvomme esille. Ilmoittamaan, että rakkaus asettaa myös rajat. Rajat, jotka auttavat erottamaan valkeuden ja pimeyden - hyvän ja pahan.


Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.
118 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page